Wednesday, May 29, 2013

Konkurss - suveakadeemia „Kunst ja avalik ruum“ Essenis


2.-8. septembrini 2013 korraldab Goethe Instituut koostöös Põhja-Rein-Vestfaali (Nordrhein-Westfahlen) liiduma Kultuurisekretariaadiga seitsmepäevase suveakadeemia Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari nüüdiskunsti kuraatoritele Zeche Zollverein kaevanduses Essenis (koht kinnitamisel). Goethe Instituut soovib suveakadeemial tutvustada hetkeimpulsse saksa kunstivaldkonnas, kuid samuti partnersidemete loomise eesmärgil viia kokku nii osalejaid omavahel kui ka saksa kultuuritegelastega.
Suveakadeemia teemaks on Saksamaa moderne kunst ning selle roll avalikus ruumis Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa näitel. Põhja-Rein-Vestfaal on Saksamaa kõige tihedamini asustatud liidumaana eriline nn „struktuurimuutuse“ näide. Avalik ruum vallutatakse ja kujundatakse ikka ja jälle uuesti ning seetõttu mängib see inimeste igapäevaelus ja kultuuris silmapaistvat rolli.
Endiste tööstusrajatiste kasutamist kultuuris viis žanri „tööstuskultuur“ loomiseni, mis on tüüpiline ja ainulaadne sellisel kujul selles Saksamaa piirkonnas. EmscherKunst ja Nordsternturm kui videokunstikeskused on vaid kaks näidet paljudest varasematest tõstešahti tornide ja reoveerajatiste ümberkujundamistest nüüdiskunsti majakateks. Tänu RuhrKunstMuseen-liidule arendatekse ja edendatakse kultuuriliselt Ruhri piirkonda, mis on tuntud eelkõige tööstuse ja söekaevanduse poolest. Reinimaa rikastab rohkete skulptuuriparkidega nagu Kölni skulptuuripark või Hombroichi saar Neussis, kunstilise rõhuasetusega urbanistlikul maastikul. Bergische Land´i piirkond pakub Wuppertalis peavarju Waldfriedeni skulptuuripargile koos villaga ning Briti skulptori ja Düsseldorfi Kunstiakadeemia juhi Tony Craggi rohketele töödele. Diskussioon avaliku ruumi üle ei ole Põhja-Rein-Vestfaalis tekkinud viimastel aastatel. Seda ilmsestab eriti hästi avaliku ruumi ja kunsti kõige tuntuim projekt – Münsteri skulptuuriprojektid. Alates 1977. aastast esitletakse selle suurnäituse raames iga kümne aasta tagant nimekate kunstnike töid Münsteri linna avalikus ruumis. Aastal 2007 olid teiste hulgas kuraatoriteks Brigitte Franzen ja Kaspar König.
Lähtudes ühelt poolt avaliku ruumi laiaulatuslikust privatiseerimist ja teiselt poolt selle kontrollist riiklike institutsioonide poolt ning samuti arvestades rõhuasetuse nihkumist füüsiliselt ruumilt digitaalsele ruumile tekib rida uusi küsimus. Mis on avaliku ruumi funktsioon? Kuidas seda defineerida? Mis eesmärgil tuleks seda kasutada? Avaliku ruumi möbleerimine „drop sculptures´tega“ või selle täitmine ja kujundamine mälestusmärkidega ametkondade tellimusel (ilma kodanike osaluseta), tõrjuvad elanikud era- või poolavalikkesse vaba aja ruumidesse. Tõstatub küsimus, millist avalikkust esindab avalik ruum. Kuivõrd avatud või struktureeritud peab või tohib see olla? Ja millist rolli mängib seejuures kunst?
Goethe Instituut koostöös Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa Kultuurisekretariaadiga kutsub Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari kuraatoreid esitama selle teema kohta projekte. Nendest projektidest valib žürii välja kuni kakskümmend projekti, mille autorid kutsutakse septembris toimuvale seitsmepäevasele suveakadeemiale, et vestelda Saksa ekspertide ja kunstnikega ning töötada edasi ühiselt oma esitatud või uute projektideede kallal. Suveakadeemia toimub inglise keeles.
Pärast suveakadeemiat töötatakse välja valitud projektidega edasi kuraatorite päritolumaades koostöös sealse Goethe Instituudiga.
Huvi korral esitage palun järgmised dokumendid inglise keelses hiljemalt 30. juuniks 2013:
  • motivatsioonikiri (max 1 A4 lehekülg)
  • projekti visand (max 1 A4 lehekülg)
  • CV
  • seniste tehtud projektide ja näituste portfoolio/ proovitööd (max 3)
Dokumendid palun saata e-postile sommerakademie2013@goethe.de märksõna „Sommerakademie 2013“. Žürii annab oma otsusest teada juuli teisel poolel.
Suveakadeemiasse lend oleks 1.septembril ja tagasilend Eestisse 9. septembril 2013 ning osalejatele tagatakse:
  • osalemine suveakadeemia programmis
  • reisikulude katmine
  • majutuskulude katmine ja päevaraha

Info:
Goethe-Institut Estland
Kerttu Taidre
kerttu.taidre@tallinn.goethe.org või tel: 627 6965
Goethe-Institut Prag
Angelika Eder
angelika.eder@prag.goethe.org)

No comments: