Saturday, October 26, 2013

Marge Monko, "Punane Koit", 2013

Installatsioon: Mikk Heinsoo, Neeme Külm, Johannes Säre, Valge Kuup OÜ
Valgustus: Allan Räim
HD-video, 4 min 10 sek


Näitusekataloogis "Kuidas kanda punast?" tutvustab Marge Monko oma avaliku ruumi aktsiooni ja selle põhjal valminud videoteost järgmiselt: "Tegemist on videoga, mille käigus taastab väike meeskond sukavabriku katusel nõukogude ajal seisnud kirja "Punane Koit". Ma ei tea, kui paljud on üldse märganud, et metallstruktuur, mis seda kirja üleva hoidis, on katusel siiamaani alles. ... Selle töö juures peaksid hakkama kaasa mängima sellised aspektid nagu vabriku ajalugu, arhitektuur, paiknemine linnaruumis – mere, vanalinna ja raudteejaama läheduses – ja muidugi nimega Punane Koit kaasnevad tähendusväljad. Nõukogude ajal tähistas "Punane Koit" kommunismi – a la päike tõuseb alati idast. Samas omab see ka poeetilist potentsiaali, midagi, mis viitab valgusele, uutele algustele, lootusele.
Tegemist on sümboolse žestiga, punaste filtritega valgustatud kiri on kõige paremini vaadeldav Toompealt, otse vabariigi valitsushoone kõrvalt. Mulle meeldiks mõelda, et tekib mingi mõtteline telg nende kahe institutsiooni – vabriku ja valitsuse – vahele."

2013. aasta Kunst.ee 3. numbris arutleb teose üle Rebeka Põldsam: "Praeguse Suva sokivabriku maja katusele jäänud konstruktsioonile püstitatakse uuesti silt "Punane Koit", valgustatakse sildi valged tähed punaseks ning filmitakse seda öisel ajal Patkuli trepilt mere taustal. ... Võimalik, et "Punase Koidu" sildi taastamine tekitab pisut vanemates vaatajates rohkem äratundmist. Kuid minu jaoks oli pisut ootamatu, et kas kunstnik, kes alati nii rangelt eeldab vaatajailt kriitilist mõtlemist ja põhjalikku argumenteerimist, usub siis tõesti näitusebukletis äratrükitud intervjuu põhjal, et tähtede taastamisest võiks tekkida mingisugune mõttevahetus valitsusliikmete ja sukavabriku ajaloo vahel, kuna Toompealt on vabrikule parim vaade?"

Video: 
Artikleid: 

Foto: 

No comments: