Wednesday, November 27, 2013

Intervjuu Anne Rudanovskiga. „Talveskulptuur“ ja PÖFFi skulptuur

Anne Rudanovski (edaspidi: A.): Praegu valmib Tartu Raekoja platsis „talveskulptuur“ (linna jaoks oleme selle niimoodi nimetanud). See on mooduelementidest koosnev skulptuur, mis võtab Raekoja platsis ühe kuju, kohandub selle kohaga, ja kui ta lahti võtta ja teise kohta viia, näiteks on jutuks tulnud Linnamuuseumi hoov, saab sinna samadest osadest midagi muud ehitada.
Teeme seda koos maastikuarhitekt Anna-Liisa Undiga, töösse on haaratud ka teisi inimesi. Selle skulptuurne mõte tegeleb ühelt poolt talvega ja vastandab end kommertsliku talvega. See võiks olla midagi, mida näitab ka talve teistpoolset olemust. Seda liiki skulptuuri ehitamise kogemust mul olnud ei ole, nii et see on minu jaoks muutunud teistmoodi objektiks, sellele on olnud vaja ehituslubasid ja muud sellist. Talveskulptuur asub avalikus ruumis ja jääb sinna terveks talveks.
Kui PÖFFi töö juurde tagasi tulla, siis idee sündis sellest, et tahtsime tudengite testida ruumilisi moodulkonstruktsioone, ja kuna meil oli tegemist neljanda kursuse tudengitega, otsustasime...
Üks asi, mida võiks skulptuuris praegu rohkem teha, ja mida me PÖFFi objektiga muuhulgas püüdsime teha, oli vabastada skulptuur igipõlisest kohalolemisest. Me oleme harjunud, et linnaruumis asuv skulptuur on staatiline, liikumatu, st seal ta oli ja on. See tuleneb näiteks kasutatavatest materjalidest, mis nõuavad vundamenti jne, aga kui 3D-printimisega valmistatakse juba kasvõi titaaniumist ja hõbedast asju, siis võivad skulptuurid selles valguses linnaruumis tulevikus olla palju paindlikumad, muutuvamad, seda nii tehnoloogiast kui ajafaktorist tulenevalt.
Lisaks mainitud skulptuuridele oleme tudengitega proovinud läbi viia projekte, kus me muudame kohalikku situatsiooni ajutiste skulptuuridega, see oli sellel kevadel. Näiteks eelmisel talvel valmistasime Kaarsillale fraktaalsüsteemidest kokku pandud lumehelbemotiivid (kkostöös A-L.Unidga). Lähtusime sellest, et objektid on kerged, suutes kohaneda paigaga, aga ka muuta ruumi hetkeolukorda. Kui inimene harjumuspärasest kohast läbi läheb, tajub ta kohta teistmoodi. Mulle pakub huvi tajuprotsessidest lähtuv loomine. Sellise töö loomiseks on vajalikud ka sobivad eeltingimused ja ehitusvõimalused, ja mulle pakub huvi see, kuidas projekteerida ja valmistada objekt nii, et need on kergesti püstitatavad ja seega ka lahtimonteeritavad, samas püsivad.
Sellele installatsioonile, mida me praegu Raekoja platsi ehitame, teeb noor videokunstnik videomappingut, st skulptuur on ka ekraan ja videol nähtav võiks viia vaataja justkui objekti sisse. Skulptuur kerkib linnaruumi mitte iseseisva objektina, vaid millegi osana, st linnas pühade ajal toimuva osalisena.

"Talveskulptuur" (2013)
Ruuda Liisa Malin (edaspidi: R.): Et siis dokumenteerib seda, kuidas skulptuur erinevates olukordades ja kohtades töötab?
A.: Ei, mõte on selles, et erinevad professionaalid osalevad skulptuuri valmimise protsessis, näiteks Ardo Ran Varres kirjutab sinna muusika. Üks minu endine õpilane, kes valdab 3D-programme, valmistas skulptuurist 3D mudeli (hetkel olen mina tema õpilane). Eesmärgiks on tekitada sünergia, mis tekib erinevate tajude koostööst.
Raekoja platsi skulptuuri idee tekkis osaliselt osalemisest Saxioni Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel konvernetsil nimega „Kunst ja matemaatika“, kus kunstnikud eksponeerisid oma töid ning matemaatikud ja kunstnikud esinesid ettekannetega. Seal joonistus minu jaoks välja, kui piiratud me oleme oma arusaamaga geomeetriasse; kipume mõtlema ainult kuubist, kerast ja võib-olla ka püramiidist, aga see maailm on tegelikult palju keerulisem. Kui me läheme platoonilstest kehadest edasi arhimeedilise juurde, on juba näha, kuidas komplekssus tekkima hakkab nt sümmeetrias. Ma püüangi visualiseerida seda maailma, mis meile tundub ainult arvude maailm, ja jõuda väikeste osakesteni, mida palja silmaga ei näe, ja need siis nähtavaks teha.

 
R.: Eedronid (https://www.dropbox.com/sh/lq7zxe8w3ub337r/iuOxldTxNE) on väga voolavad, need võiksid lausa roomata ühest kohast teise.
A.: Jah, insener on kõik arvutused teinud, aga tegelikult need ei kipugi minema kõrgusesse, vaid on roomavad.
Oleme teinud teste, seisnud nende tükkide peal ja nii edasi, aga alati ei pruugi teada, mis juhtub, kui tuleb vihm või lumi. Insener pani (need pole mõeldud ronimiseks) ühe horisontaalselt asetseva eedroni peale ca 300 kilo ja see pidas vastu, sellised on standararvutused. Kui ma otsisin inseneri, ütlesid mõned nooremad mehed ära, sest nad lihtsalt ei osanud neid valemeid luua. Näeme, et üks kujund on kuue servaga ja sisselõigetega. Ühte objekti luues kasutatakse kuuest servast ära kolm ja sellega saadakse kärbitud tetraeeder. Tetraeeder koosneb kuue servaga kujundist, mistõttu saab sellele lisada järgmisi elemente ja tekib omalaadne kärgsüsteem. Ma olin varem tegelenud suletud süsteemide loomisega, aga mind huvitas kasutada ära sellist elementi, mis on olemuselt lõputult ja igas suunas arenev.
R.: Mis materjale te selle skulptuuri juures kasutasite?
A.: Üksikmoodulid on paksemast vineerist. Kujundeid on võimalik teha erinevates suurustes; suur põhielement on 1-meetri kõrgune, väiksemad osad, mida saab kolmekaupa kokku pannes stabiilseks istumiskohaks muuta, on 50 cm kõrgused. Istumisvõimalus on projekti sisse kirjutatud, et Tartu linnale vastu tulla ja inimestele veel midagi pakkuda, lisaväärtust anda.
R.: Kuidas ettevalmistus toimus? Kelle initsiatiivil projekt teoks sai?
A.: Initsiatiiv oli linna kultuuriosakonna poolt põhiliselt. Eelnevalt oli toimunud linna jõulukujunduse konkurss. Istusime eelmisel suvel aeg-ajalt Paberimuuseumis koos. Anna-Liisa, linnaarhitekti ja veel mõne inimesega teemat arendades jõudisme mõtteni, et võiksime tekitada Tartusse uue vormiotsingu tähistamiseks mõttekoja Uusnurk. http://www.uusnurk.ee/R.: Kuidas te tavaliselt otsustate, kuhu paigutada üks või teine skulptuur? Kas mõte areneb kohast või tuleb paigutuse valik hiljem?
A.: Oleneb projektist. On olukordi, kus on olemas koht. Näiteks „talveskulptuuri“ kohaks oli algusest peale ette nähtud Raekoja plats ja need asjad tulid kokku viia (koht, idee, vorm), Mul oli varasem kogemus vormi ja mahuga tegelemisega, koostööd tehes liitsime asjad kokku. Ja koostöös tekivad tavaliselt ootamatud ja huvitavad arengud.
R.: Miks just Raekoja plats?
A.: Tegelikult hea meelega ei olekski Raekoja platsi läinud, aga linna südamel on inimeste jaoks teistsugune tähendus. Äärealadele võib väga huvitavaid asju ehitada, aga inimestel võtab aega nendesse kohtadesse jõudmisega. Need moodulelemendid on loodud nii, et struktuuri saabki üles ehitada mitmes kohas ja mitmel moel. Oleme mõelnud, et skulptuur võiks olla üleval ka suveajal ja värvida kasvõi teist värvi.
Kui naasta PÖFFi kera juurde, siis esimeseks ideeks oli muuta linnas olemasolevaid objekte, anda neile teistmoodi tähendus või läheneda neile teistmoodi. Esialgu tahtsime hiigelkera Suudlevate tudengite ümber panna, aga meil jäi materjali testimiseks liiga vähe aega ja finantsilised piirangud tulid ka peale, nii et see suunas meid Isa ja poja juurde, kes kinno viidi. Mõnikord on võimalik teostada idee niimoodi, nagu esialgne plaan oli, aga teinekord tuleb otsida paindlikult uusi lahendusi, mis oleksid samuti huvitavad ja tegelikult töötaksid.

PÖFFi skulptuur (2013)
R.: PÖFFi kera – seal oli mitu hundifiguuri?
A.: Sinna jäi kolm hunti. Hiljem rändasid nad nende kinode juurde, kus filme näidati. Minu ees jalutas lapsevanem lapsega, laps küsis: „Mis koerad need seal on?“ - ja vanem vastas, et need on PÖFFi hundid. Kuigi mingit nime või seletust juures ei olnud, on selle musta hundi sümbol inimeste jaoks väga omaseks saanud.
R.: Mis reaktsioone veel tuli, mis meelde jäi?
A.: Väiksemad peatusid kõige enam loomade juures. Neil tekkis hämming, tundsid kuju ära, mõne jaoks olid figuurid enda suurused. Selline esimese tasandi huvi, kus keegi ei hoia sind tagasi ja lähed selle juurde, mis sind huvitab. Enamjaolt oli positiivne reaktsioon, kuigi oli nii üht kui teist. Kõik ei saagi PÖFFil käia, ega mõtlema selle üle, miks oli installatsioon Isa ja poja skulptuuri ümber.
R.: Kuidas te suhtlesite nende inimestega, kes kiirustades mööda käisid, aga keda siiski huvitas?
A.: Seda kontingenti, kes ise PÖFFil käib, huvitas eelkõige konstruktsioon ja neile meeldisid hundid.
See töö on jällegi matemaatiline ja ehituslik fenomen. Kera on taandatav hulktahukale nimega ikosidodekaeeder; me ei kasutanud tavalist ikosidodekaeedrit, meie töö koosnes kolmekümnest tükist ja andis kokku kera struktuuri. Tegemist ei olnud nö suure palliga (kera aimab PÖFFi logo – R.), konstruktsioon oli igalt poolt näha, see oli ruum, millesse nägi sisse ja millest sai vaadata läbi. Väga olulised olid ühenduskohad; meie jaoks oli hea see, et saime katsetada ära seda tüüpi konstruktsioonid, mis lubavad skulptuuri pisut kergema vaevaga üles seada. Skulptuuri tegemine on tavamõistes olnud pikem protsess, eriti selline, mida tehakse linnaruumi.
R.: Kui levinud parameetrilise disaini praktika maailmas praegu on?
A.: Praegu on see praktika natuke rohkem levinud. See seostub asjadega, mida me Paberimuuseumis teeme. Otsime viise, kuidas minimaalsete abivahenditega erinevaid struktuure luua, eriti happy accident meetodil, kus mingi eksituse tagajärjel tekivad lõputud alternatiivsed lahendused. Ühelt poolt käeline tegevus, ja samas võimalus saaduga arvutisse minna, ja kasutada programme, mis tegelevad parameetriliste lahenduste otsimisega. Arvutuste tegemine võtaks liiga palju aega, aga programmidega on võimalik genereerida algorütme, millega iseseivalt tegelemine võtaks liiga palju aega. Pendeldamine arvuti ja „päris elu“ vahel, et süsteem saaks muutuda keerulisemaks, aga mitte nii keeruliseks, et seda ei saa „päris maailmas“ luua. See on suund, mida maailmas tänapäeval ikka võetakse.
R.: Kas teie jaoks on mingeid erinevusi avalikus ruumis ja privaatruumis loomise vahel? Millised eripärad teie jaoks on?
A.: Minu jaoks on siseruumis tegutsemine tavaliselt ettevalmistus „pärismaailma“ minemiseks. Mind inspireerib suurem ruum rohkem, aga samas, kuigi siseruum on piiratud, võib ta aidata ja inspireerida enda spetsiifilisuses. Paberimuuseum on teist laadi avalik ruum, ja tekitab eripärase kontakti inimestega, ja nagu igasuguses avalikus ruumis, sisaldab suhtlust, mis on loomise juures väga oluline. Selline ruum tekitab inimestes reageeringu selle suhtes, kuidas nad asju tajuvad. Linnaruumis tekivad samamoodi...
R.: ...ta ei ole üks üksus?
A.: ...jah, skaalad on lihtsalt erinevad. Erinevates skaalades saab anda edasi erinevaid mõtteid ja ideid. Mind inspireerib vertikaalsuunas liikumine; isegi siis, kui avalik ruum on kahest või kolmest-neljastki suunast suletud, siis kusagilt jääb ta avatuks ja annab võimaluse liikumiseks.
Veel infot ja pilte:

No comments: