Tuesday, May 14, 2013

Neeme Külm, 40 High-Cube (2009), Lava (2009), Konteiner #3 (2011)


Neeme Külma avaliku ruumi tööd "40 High-Cube", "Lava" ja "Konteiner #3" moodustavad omaette seeria, millest esimese kohta on siinses blogis allpool postitus olemas.
40 High Cube - 31. juulil 2009 peeti Haapsalu jahisadamas rahvusvahelist kunstifestivali „Seanahk" mille raames riputas kunstnik Haapsalu sadama kaile 15 kraadise nurga all konteineri, (mõjutatuna EKKMi estakaadist, kus kalle on see, mis on ruumi keskmeks) kus esinesid bändid ja Dj-d. Teose nimi tuleneb kasutatud kõrgema merekonteineri ametlikust nimest milleks ongi 40 High-Cube.Lava puhul on tegemist skupltuuriga, mis kujutab endast lava ning ka funktsioneerib sellena. Teos valmis EKKMis toimunud näituse ”TDK” raames 2009. aastal ning demonstreerib ilmekalt kunstiprojekti rahade transformeerimist millegi hoopis praktilisema tekitamiseks, mida parasjagu tarvis on. Siinkohal oli tegemist ülesehituselt klassikalise ja eeskujuliku institutsioonilt toetuse taotlemise näitega, millele järgnesid samalaadne installeerimine ja pärastise aruande esitamine. Rõhutama peaks ka ise organeeruvate olukordade tähtsust, kus inimene ei ole teadlik sellest kus ta tegelikult viibib. Kuigi see on lava ja ka selle nimi on “Lava”, näeb see ainult lava moodi välja.

Konteiner #3 koosneb kahest standardsest ehitusprahi konteinerist, mis on tõstetud küljele, lahtised ülaosad vastakuti ja uksed kõrvuti, ning moodustab kinnise siseruumi mõõtmetega ca 6 x 5 x 2,3 m. Festivali kahe päevajooksul toimib installatsoon lava/peoruumina.

Installatsioon paikneb kunsti ja arhitektuuri piirimail. Festivali ajaks on lavastatud absurdne ruumiolukord, mille töölehakkamise kindlustab seestoimuv pidu, mille varjus “sisse sööta” keskkond, mis muidu mõjuks võõra või eemaletõukavana. 

No comments: