Wednesday, December 16, 2015

Edith Karlson "Lennula" Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Intervjuud autori ja tellijaga.

Foto www.le.ee

Hankest

Endises Wiedemanni gümnaasiumis, mis kannab nüüd Läänemaa Ühisgümnaasiumi nime, lõppesid remondi ja restaureerimistööd 2013. aasta suvel. Remonditud koolimaja koosnb mitme ajastu hoonetest, mille vanimas osas avati kreisikool juba 1805. saatal. Kooli fuajeed ehib nüüd protsendiseadusega seoses tellitud Edith Karsloni teose ‘'Lennula''

Protsendiseadus, mis jõustus 2011. aastal näeb ette, et iga remondi käigus enam kui 750 000 eurot maksa läinud avalik hoone saab endale kunstiteose, mille hind on üks protsent ehituskuludest. Seadusest ja koolimaja välimusest tulenevalt kehtestati konkursireeglid, mida iga osavõtja pidi oma teose kujundamisel järgima. Ideelahendus pidi lähtuma arhitektide poolt koostatud kunsiteose asukohta märkivast plaanist ning teos pidi sobima seda ümbritsevasse keskkonda. Nähti ka ette, et kunstiteos peab sobima ilmastikutingimustega (kui asub välitingimustes) ning füüsilise kontaktiga ning üleüldiselt pidi objekt olema tehniliselt teostatav ja omama madalaid ülalpidamis- ja hoolduskulusid. 

Võiduteose hinnaks, tulenevalt Ühisgümnaasiumi remondikuludest sai 36867€. Samuti jagati preemiaid 554€ väärtuses konkursi teise ja kolmanda koha saajatele.

Konkursil osaleja pidi näitama mõõtkaval ära, kus teos asub ning esitama ka illustreerivad materjalid, kas plaanide, jooniste, lõigete, tekstilise seletuse vms näol. Võidutöö valik sõltus sellest kuivõrd hästi sobis objekt hoone sise- või välisruumi, kui originaalne ning funktisonaalne teos oli ning kas see oli ka majanduslikult otstarbekas.

Žürii, kes sobiva teose välja valis, koosnes oma ala spetsialistidest (disainer, kunstnik, sisearhitekt, kujundusgraafik), kooli direktorist ning esindajast Riigi Kinnisvara AS'ist. Üksmeelselt valiti võiduteoseks ''Lennula''.

Intervjuu kunstniku Edith Karlsoniga

1      1. Kuidas suhtute “protsendikunsti” ideesse?

Eks ikka positiivselt. Põhimõtteliselt ainuke võimalus vabakutselistel kunstnikel teha tööd nii, et selle eest ka raha saab. Pluss veel see, et niinimetatud tavainimestel on võimalik , õigemini on nad sel juhul lausa sunnitud vaatama ja ka vastu võtma eesti kunsti ning selle üle ka diskuteerima.

2. Milliseid mõtteid tekitas “Lennula” valmimisjärgne järelkaja ja tagasiside? Kuidas sellesse suhtute?

Selle kogemusega kinnitus minu arusaam, et eesti inimesed põhimõtteliselt suhtuvad kõike, mida nimetatakse kunstiks, vaenulikult. Ilma süvenemata seostub peaaegu kõik, mis pole Willendorfi Venus, Picasso, Andy Warhol, millegagi, mis on lihtsalt rahva raha raiskamine raskel ajal. Olen selle üle palju mõelnud ja ka sel teemal arutlenud teistega ja kathlustan, et see kõik algab juba põhikooli ja keskkooli kunstitundidest... olgem ausad, kaasaegse kunstini jõutakse alles 12ndas klassis ja kui mina lõpetasin kooli, siis viimane põhimees, keda meile koolis õpetati, oli Andy Warhol. ... siit edasi võib juba omad järeldused teha. Ühesõnaga ma absoluutselt ei süüdista mitte kedagi selles imetabases kunstivaenulikuses, mis siin on normiks. Eestis lihtsalt on lood sedasi, et kultuuri armastus on siin võrreldes muu maailmaga imikukingades, seda meie raske ajalooo jne tõttu ja kunstiharidusega on sama lugu. Muud eluvaldkonnad on lihtsalt tähtsamad.

3. Kuidas suhtute juba esitatud ja valmis teose muutmisesse kooli kogukonna soovil?

Isiklikult olen alati läbirääkimiste ja koostöö poolt. Arvan et alati on võimalik läbirääkimistega saavutada kompromiss. Ühesõnaga kui selgub läbirääkimiste käigus, et muutmised on tehnilistel, ideoloogilistel ja rahalistel põhjustel VÄLTIMATUD siis tuleb need ka teha ja vastupidi.

4. Ühes varasemas intervjuus olete maininud, et “Lennula” idee võit oli üllatus. Miks?

See võib olla mu isiklik probleem aga üldiselt iga võit, nii vähe kui neid mu elujooksul on olnud, on mulle üllatus.


5. Mis olid erinevused ideekavandi ja valminud töö vahel? Kas on võimalik näha ideekavandit?

Juhtmed on originaalis teist värvi kui ideekavandis. Aga see oli ka minu meelest ideekavandis mainitud, et värvitoonid võivad ideekavandi võidu ja realiseerimise korral muutuda. Ja lõpuks vastas kõik tingimustele ning projekt sai tellija poolt vastu võetud. Ideekavandit mul praegu pole. Ei kasuta enda arvutit praegu. Soovitan Olga poole sellega pöörduda.

Intervjuu ühisgümnaasiumi direktoriga Leidi Schmidtiga

Kuidas suhtute teosesse praegu? Kuidas suhtub kooli personal ja õpilased teosesse praegu? Kas see on omaks võetud?

LENNULA on saanud osaks meie koolimajast, see ilmestab meie koolipere kogunemiskohta, tähistamaks koolis toimuvaid väiksemaid sündmusi, tavaliselt öeldakse - koguneme lindude all! Täpsemaks vastamiseks peaksime korraldama küsitluse. Ma ei ole täheldanud  meie koolipere  enamiku negatiivset suhtumist LENNULASSE ei alguses ega praegu. 

Kajastus meedias

Võrreldes teiste protsendiseaduste raames koolidesse paigutatud kunstiteostega sai teos "Lennula" meedia poolt korralikku kajastust. Nõnda juhtuski, et Wiedemanni kooli direktriss Leidi Schmit ei andud meie intervjuule vastuseid vaid ütles, et ta on kõigele juba varem vastanud. Kohalik Läänemaa ajaleht ilmutas "Lennula" kohta antud pealkirjadega artikleid:

Põhiprobleemid kohaliku lehe andmetel olid, et kunstiteos ei sobi kooli miljööga kokku, tulemus erines kavandist, kuidas sellised oranzide juhtmete otsas rippuvad alumiiniumist robustsed linnud nii palju maksma läksid, kunsti üle otsustavad ainult professionaalid. Asja küttis üles ka kohalike pahurad netikommentaarid ning suvine hapukurgihooaeg ning seda Läänemaal, kus paljut nii või naa ei toimu.

Läänemaa veebileht Läänlane andis sõna ka kunstnikule endale ning hoidis erapooletumat tooni. Siin Läänlaselt ilmunud artiklite pealkirjad:

"Lennula" tegija tuleb Haapsalu rahvaga kohtuma

"Lennula" tellinud galerist Olga Temnikova sai presidendilt noore kultuuritegelase eripreemia
http://laanlane.ee/article/lennula-tellinud-galerist-olga-temnikova-sai-presidendilt-noore-kultuuritegelase-eripreemia

Selgitused ja fotod: Kuidas valmis Lennula ja mis on teose mõte

Ühisgümnaasiumi fuajeesse Lennula toonud kunstihanke seadus läheb muutmisele

Kunstiteadlane Gregor Taul: Miks on koolimajja tarvis moodsat kunsti

Valitsus kiitis heaks Lennula-seaduse eelnõu muudatused

Kunstiteoste tellimise seaduse muudatused teevad protsessi asjaosalistele selgemaks

Lennula-seaduse muudatused said valmis

Tänu nn protsendiseadusele sai Läänemaa ühisgümnaasium kalli ja ainulaadse taiese

Ühisgümnaasium otsib võimalust kalli kunstiteose teise kohta tõstmiseks

Kaia Ansip, Maire Kuusksalu ja Viktor GurovNo comments: